Disclaimer

DEKRA Certification B.V.

Utrechtseweg 310
P.O. Box 5185
6802 ED Arnhem
The Netherlands

Registered Arnhem 09085396

Tel +31 26 3 56 20 00
F +31 26 3 52 58 00
product.certification@dekra.com
www.dekra.nl

Alle rechten voorbehouden.

 

Informatie

Bij het samenstellen van deze website hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. DEKRA stelt de hierin opgenomen informatie beschikbaar zonder enige vorm van garantie, impliciet dan wel uitdrukkelijk. Wij gaan er weliswaar van uit dat de door ons verstrekte informatie juist is; deze kan desondanks toch fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

DEKRA is niet de eigenaar van de inhoud van webpagina's van derden, die opgeroepen worden via koppelingen op de DEKRA-website (www.dekra.com of een ander domein dat eigendom is van DEKRA), en kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Met name bestaat voor deze informatie geen controleplicht van de kant van DEKRA. DEKRA distantieert zich uitdrukkelijk van informatie en beschrijvingen die geldend recht overtreden of in strijd zijn met de goede zeden.

De website van DEKRA wordt beschermd door middel van het auteursrecht, het recht van intellectueel eigendom en alle andere toepasselijke rechten. Voor zover hiervoor geen andere auteursrechten bestaan, rust op de programma's, afbeeldingen, teksten en gegevens enz. die deel uitmaken van de website, auteursrecht van DEKRA. Vermenigvuldiging, verspreiding, opslag, uitzending en weergave dan wel overdracht in enige vorm van de inhoud ervan is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van DEKRA AG. Technische aanpassingen en vergissingen voorbehouden.