Bescherming van persoonlijke gegevens op de DEKRA-website

DEKRA respecteert uw privacy

Voor ons staat niet alleen de bescherming van al onze bedrijfsgegevens voorop; ook de bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijke taak. Beide aspecten wegen zwaar mee in onze zakelijke processen. Daarnaast is het voor ons ook van belang dat u te allen tijde weet hoe wij gegevens opslaan en waarvoor wij deze gebruiken.

Bescherming van persoonlijke gegevens
Wij nemen de bescherming van uw naam, adres telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens zeer ernstig, evenals een verantwoordelijke omgang met overige informatie die u ons toevertrouwt. Dit geldt ook voor gegevens die tijdens uw internetgebruik in de achtergrond worden verzameld.

Als u op individuele websites wordt gevraagd om persoonlijke gegevens in te voeren, wordt u verteld waarvoor deze bedoeld zijn. Indien noodzakelijk wordt u ook gevraagd hiervoor uw toestemming te geven.

Toepasselijk recht
DEKRA verzekert u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld, conform de geldende Duitse voorschriften voor bescherming van persoonlijke gegevens.

Uw bezoek aan de DEKRA-website / gebruik van gegevens
Uw bezoek aan onze website valt ook onder de wettelijke bepalingen voor bescherming van persoonlijke gegevens. Bij uw bezoek slaan onze webservers de volgende gegevens op: de naam van uw internetprovider; de website van waaraf u op onze website terechtkomt; de pagina's die u op onze website bezoekt; en de datum en de duur van uw bezoek. Verder ontvangt DEKRA bij uw bezoek aan onze webpagina's servicegegevens, die vanwege beveiligingsredenen ook worden opgeslagen. Deze servicegegevens worden geanalyseerd voor statistische doeleinden. Door regelmatig de gegevens voor het internetverkeer op onze website te analyseren, krijgen wij een beeld van ontwikkelingen in de respons van bezoekers en de mate van succes van de diverse aanbiedingen op onze website. Dit helpt ons bij de verdere ontwikkeling van onze website.

Servicegegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, noch voor commerciële noch voor niet-commerciële doeleinden.

DEKRA maakt geen gebruik van cookies.

Contact
Als u vragen of voorstellen heeft ten aanzien van privacybescherming of de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij DEKRA, kunt u dit laten weten aan onze coördinator voor gegevensbescherming.

DEKRA e.V. 
Gebhard Dietrich 
Coördinator voor gegevensbescherming 
Handwerkstr. 15 
70565 Stuttgart 
Telefon +49.711.7861-2498 
Telefax +49.711.7861-2569 
gebhard.dietrich@dekra.com