Geschiedenis

De "Deutschen Kraftfahrzeug Überwachungs Verein" oftewel DEKRA is opgericht in Berlijn in 1925. Inmiddels is het hoofdkantoor van DEKRA SE gevestigd in Stuttgart. De strategie bestaat uit verdere internationalisering en schaalvergroting, waaraan invulling wordt gegeven door een gerichte combinatie van organische groei en acquisities. Zo ook in Nederland, waar inmiddels meerdere takken van het bedrijf actief zijn.

DEKRA Claims and Expertise

De historie van DEKRA Claims Services neemt in de Nederlandstalige markt een aanvang in 1958 met de oprichting van BIRS-ISB. Het bedrijf specialiseerde zich voornamelijk in de behandeling van internationale motorrijtuigschaden aan derden binnen het stelsel van de Groene Kaart en nam een grote vlucht; niet alleen qua werkterrein, waarbij heel Europa als aandachtsgebied gold, maar ook qua producten: zo werden onder de naam ASA bijvoorbeeld schadevaststelling- en rechtsbijstandactiviteiten ontplooid. In 2000 kwam BIRS-ISB onder de vlag van DEKRA, dat in Nederland destijds alleen op het gebied van Automotive actief was.

De geschiedenis van de Bartok Groep begon in 1947 met de oprichting van het expertisebureau Hettema en Disselkoen. Bartok versterkte eind 2008 de gelederen van DEKRA in Nederland, nadat Hettema en Disselkoen rond 2000 was opgegaan in Bartok en sindsdien een full-service benadering van de markt werd gehanteerd met merken als Extenso, Traxo, Toplis Hettema, Hedex, Corex en Rispect. Sinds 1 januari 2010 worden de merken gevoerd onder de naam DEKRA, te weten DEKRA Automotive, DEKRA Claims Services Netherlands en DEKRA Experts.

Het na de overname door DEKRA SE ontstane DEKRA Claims and Expertise bundelde inmiddels de activiteiten met DEKRA Claims Services en is daarmee een nog toonaangevender bedrijf geworden in met name de Nederlandse en Belgische markt.